Ayrıntılı ultrasonografi bebeğin organ gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, amniyon sıvısının fazla olması sebebiyle görülebilirliğin arttığı ve bunun sonucunda yapıların daha ayrıntılı olarak görülebildiği 19 ile 23. gebelik haftaları arasında bu konuda eğitim almış uzman doktorlar tarafından yapılan bir tür ultrasonografi incelemesidir. Bu incelemede bebek ve bebeğe ait yapılar baştan ayağa gözden geçirilir ve ultrasonografi ile gözlemlenebilecek tüm özellikler dikkatli bir şekilde incelenerek bebeğin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinilir.

Bebeğin doğumsal kusurlar açısından taranması yöntemidır. Bu ultrasonografide saptanan doğumsal kusurlar (hidrosefali gibi) veya doğumsal  bir kusura işaret edebilecek işaretler varlığında kesin tanı amacıyla anne adayı bir üst merkeze sevk edilir.

Bu üst merkezde doğumsal kusurların erken tanısı ve tedavisi konusunda Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası üzerine ek olarak eğitim görmüş perinatoloji uzmanları tarafından ikinci düzey ultrasonografiyle tanı doğrulanır veya amniyosentez gibi ek bir girişimle tanıya gidilir. Bebeğin durumu hakkında bilgi bu aşamada verilir.