Tüp Bebek Ankara


Tüp Bebekte Genetik Tanı

EEmbriyoların genetik durumlarının incelenmesi için yapılan bir tür işlemdir. Tüp bebek (IVF) işlemi sırasında embriyolara genetik test yapılarak , içlerinden sadece sağlıklı olanların seçilip uygulanması çalışmasıdır

​Ozonla Tüp Bebek Tedavi Yöntemleri

En yaygın kullanım alanı kas ve iskelet sistemi olan ozon tedavisi; ilk kez Op. Dr. İlhami Atılgan tarafından ülkemizde ve dünyada Tüp Bebek tedavisinde de kullanılmıştır.

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon tedavi edilemeyen pek çok hastalığa umut oldu. Ozon; 3 oksijen atomundan oluşan kimyasal bir bileşendir.

Tüp Bebekte Laboratuvar Uygulamaları

Kadın Doğum ekibi ameliyathane ortamında özel iğne ile toplanan yumurtaları follikül sıvısı içinde embriyoloji labaratuvarına gönderir. Buradaki Embriyoloji uzmanları toplanan sıvı içindeki yumurtaları mikroskop altında tespit ederek toplar.

Tüp Bebek Tedavisinde Akupunktur

Akupunkturun stres azaltıcı ve anti depresan özelliği pek çok araştırma da göstermiştir. Bu amaçla tüp bebek uygulamasına başlamadan 3 hafta öncesınde akupunktur tedavisi gören anne adayları başarı uygulanmayanlara göre yaklaşık başarı oranı yüzde kırkbeş ile yüzde altmış oranında artmıştır.

Kadında infertilite Nedenleri

Kadında infertilite Nedenleri sorunundan bahsedebilmek için düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen; 35 yaş üstünde 6 ay, 35 yaş altında bir yıl süresince gebeliğin gerçekleşememesi gözetilmelidir.

Tüp Bebek Tedavisinde Ozon Kullanımı

Tüp bebek tedavisinde ozon kullanımı zamanla giderek yaygınlaşan ve olumlu sonuçlarıyla yüz güldüren bir tedavi yöntemidir.

Kök Hücre ile Tüp bebek Tedavisi

Kök Hücre ile Tüp bebek Tedavisi günümüzde deneysel aşamada olan tıbbi araştırmalar olup henüz tedavi amaçlı kullanılmamaktadır. Tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olamayan çiftlere umut ışığı…

Hipnozla Tüp Bebek Tedavisi

Hipnozla Tüp Bebek Tedavisi, yapılan klinik deneylerce çocuk sahibi olabilme oranına ciddi katkısı bulunan tedavi yöntemlerinden biridir